Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


Komentovaný standard

Tento komentář jsem napsala v roce 2001, kdy jsem procházela frustrací z výstavních výsledků pěkných, standardu odpovídajících psů. Situace se za 10 let (2011) příliš nezměnila, bohužel. Jednotlivé komentované body jsou stále předmětem pří a nedostatečného pochopení. V komentáři jsem upravila jen drobné detaily,  je psán kurzívou pod jednotlivé části standardu:

OCAS: Správně nasazený, ne příliš silný. Nesený vesele, ale nikdy ne přes hřbet. Ocas je kupírovaný, takže dvě třetiny celkové délky zůstávají za předpokladu, že je to v rovnováze a v poměru k psovi. Nekupírovaný ocas je dovolen.

V mnoha zemích Evropy je kupírování zcela zakázáno. Nicméně ocas není nikdy nesen přes hřbet. Tato část standardu se neupravovala, a proto logicky platí i pro nekupírované ocasy.

OSRSTĚNÍ
SRST

Pes s jednoduchou srstí. Na dotek měkká a hedvábná, nikoliv tvrdá. Mladí psi tvoří výjimku. Úprava je přípustná.
Upravení psi: Srst je střižena těsně na krku, hrudi a lebce, a ponechává se obzvláště dlouhá přes oči a pod tlamou. Doporučují se "licousy" (vous). Bohaté osrstění na nohou. Srst na těle se upravuje tak, aby sledovala obrys psa, ale nepůsobila jako socha. Ocas se upravuje nakrátko a tak, aby se úhledně zužoval.

Neupravení psi: Nejdelší srst nemá přesahovat 12,7 cm. Srst je hojná a měkká, zvlněná nebo volně zkadeřená. (Hojnost nelze nikdy vykládat jako délku). Srst by za žádných okolností neměla být načechraná jako u pudla nebo bobtaila. Psy vystavované v takovém stavu je třeba přísně penalizovat, neboť vyvolávají chybný dojem o typu a plemeni. Vývoji srsti štěňat se věnuje zvláštní pozornost. Štěňata se zřídka rodí se správně vyzrálou srstí, a při posuzování tohoto rysu je nutno postupovat velice obezřetně. Než se vyvine srst dospělého psa, procházejí štěňata několika změnami barvy i struktury srsti. Srst obvykle dozrává mezi 18 měsíci a asi 2 lety věku.

Štěňata: Zřídka se rodí se správnou barvou a strukturou srsti. Rodí se načervenalá, našedlá a někdy jasně pšeničná. Masky jsou obvykle černé. Někdy se vyskytuje černý pruh podél středu hřbetu nebo černé konečky srsti na těle. Tyto tmavé znaky s růstem psa mizí.

Snad bude stačit napsat znovu znění platného standardu:... psy..je třeba přísně penalizovat, neboť vyvovávají chybný dojem o typu a plemeni...

BARVA
Dobrá, jasně pšeničná v odstínech od světle pšeničné po zlatavě načervenalou.

Barva wheatena je již obsahem jeho plemenného názvu. Samozřejmě i pšenice má různé odstíny, také wheateni jsou různí. Je však třeba myslet na to, co uvádí standard: jednak srst dozrává až do 2let věku a také mezi vylučující vady patří bílá srst, hnědá srst.

VADY
Každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.

  • Jiné zbarvení nosu než černé.
  • Předkus; podkus.
  • Jiná, než jasná pšeničná barva u celkově vyzrálé srsti.
  • Nervozita. Zlomyslnost.

VYLUČUJÍCÍ VADY 

  • Žluté oči
  • Matná, tlustá srst, srst se strukturou vlny nebo bavlny
  • Bílá srst. Hnědá srst. Psi s kteroukoli z těchto vylučujících vad by nikdy neměli být použiti v chovu.

Vady a vylučující vady snad nemá smysl komentovat. Chyby v povaze jsou závažné, i když je třeba mít na paměti, že výstava je pro mnoho psů značně stresující prostředí, v kombinaci s nervozním pánečkem je neštěstí hotovo. Na stranu druhou je wheaten teriér a opakovanou výstavu by měl zvládnout bez nervozity.

PF 2018 - 28.12.2017

Rok 2017 utekl jako voda. Byl pro mne a moje psy velice, velice rušný, až divoký.

Psát aktuality na web je čím dál více komplikované, poté, co jsem před dvěma lety neodolala a pořídila si F ... více...

Kniha o wheatenech

Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu